Mitä on jatkuva glukoosinseuranta (CGM)?

Jatkuva glukoosiseuranta (CGM) antaa kattavamman kuvan potilaan glukoositasoista verrattuna verenglukoosimittarin (BGM) lukemiin. Useammin tapahtuva glukoositietojen saaminen johtaa tehokkaampaan diabeteksen hallintaan sekä sinun että potilaiden kannalta.1,2 

Image
Dexcom G6

Älylaitteet myydään erikseen†

Katso alla oleva video siitä, miten Dexcom G6:n jatkuva glukoosinseurantajärjestelmä voi antaa potilaiden hallita glukoosiaan yhdellä vilkaisulla. 

Image
Thumbnail-1280×520

Ero näkyy tiedoissa

paikka 3

Joidenkin diabetesta sairastavien voi olla vaikea ymmärtää, miten ruokavalio ja liikunta vaikuttavat heidän hoitoonsa, tai miten insuliinia titrataan tehokkaasti vastaamaan niitä.
 
Dexcom G6 jatkuvien glukoosilukemien avulla käyttäjät saavat kattavan näkymän glukoositasoistaan reaaliaikaisesti, mukaan lukien aiemmista ja nykyisistä glukoosiarvoista ja glukoosin muutosnopeudesta, eikä käyttäjän tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä saadakseen paljon yksittäistä verenglukoosimittarin lukemaa enemmän käytännön tietoa.

Jatkuvia tietoja, yötä päivää  

Dexcom G6 auttaa minimoimaan arvailua, joka on peräisin diabeteksen hoitopäätösten tekemisestä pelkästään verenglukoosimittarin lukeman perusteella. Se ei vaadi lainkaan sormenpääpistoja* tai skannausta glukoositietojen saamiseksi, mikä auttaa potilaita hallitsemaan itse omaa diabetestaan. 

Paikka 4 kuva

Ensisijaiset jatkuvan glukoosinseurannan komponentit

Dexcom G6 jatkuva glukoosin seurantajärjestelmä koostuu neljästä pääkomponentista: 

Automaattinen asetin

Automaattinen asetin

Sensorin asettaminen on yksinkertaista ja tapahtuu painiketta painamalla. Potilas voi asettaa sensorin itse noudattamalla käyttöohjeita. 

Sensori

Sensori

Seuraa interstitiaalisia glukoositasoja ohuesti ihon alle asetetun pienen langan kautta, joka lähettää signaalin lähettimeen (10 päivän käyttöikä). 

Lähetin

Lähetin

Kiinnitetty sensorin päälle; lähettää tiedot langattomasti käyttäjän yhteensopivaan näyttölaitteeseen (kolmen kuukauden käyttöikä). 

Näyttölaite

Näyttölaite

Potilaat voivat tarkastella reaaliaikaisia glukoositietoja ja trendejä. Dexcom G6 antaa potilaille myös mahdollisuuden vastaanottaa erilaisia hälytyksiä, mukaan lukien ennakoivan Kiireellinen pian alhainen -hälytyksen, Kiireellinen alhainen -hälytyksen ja muut  näyttölaitteessa näkyvät ilmoitukset, jotka myös voivat auttaa varoittamaan potilaita korkeista tai alhaisista glukoositasoista. 

Jatkuvan glukoosinhallinnan hyödyt insuliinia käyttäville potilaille  

Todistetut tulokset tukevat potilaiden edistystä verrattuna perinteiseen verenglukoosin hallintaan (BGM). 

Vähentynyt hypoglykemia

Vähentynyt hypoglykemia

Dexcom G6 antama ennakoiva Kiireellinen kohta alhainen -hälytys liittyy vähentyneeseen hypoglykemiaan ilman vastaavaa hyperglykemian riskiä.‡,1 

HbA1c:n laskeminen

HbA1c:n laskeminen

Dexcomin jatkuvan glukoosinseurannan käyttö vähentää HbA1c:tä riippumatta siitä, käytetäänkö monipistohoitoa (MDI) vai pumppuinsuliinia.

Pidempi aika tavoitealueella (TIR)

Pidempi aika tavoitealueella (TIR)

Dexcomin jatkuvaa glukoosinseurantaa käyttävät potilaat ovat tavallisesti enemmän optimaalisella glykeemisellä alueella kuin potilaat, jotka käyttävät verenglukoosimittaria.3,4 

Elämänlaadun paraneminen

Elämänlaadun paraneminen

Dexcom G6 käyttö parantaa elämänlaatua ja hyvinvointia.5,6 

Pitkäaikainen jatkuvan glukoosinseurannan käyttö tukee pitkäaikaisia hyötyjä ja tuloksia

Kolmivuotinen reaalimaailman kliininen koe, pisin jatkuvan glukoosinseurannan tulostutkimus tähän mennessä, toistaa reaaliaikaisten jatkuvien glukoosinseurantajärjestelmien (rt-CGM), kuten Dexcom G6:n, kliinisen vaikutuksen. Tutkimukseen osallistuneilla, joilla oli tyypin 1 diabetes (T1D) ja jotka käyttivät Dexcomin reaaliaikaista jatkuvaa glukoosinseurantaa, oli merkittävästi alemmat HbA1c-tasot, pidemmät ajat tavoitealueella (3,9–10,0 mmol/l) ja lyhyemmät ajat tavoitealueen alapuolella (< 3,1 mmol/l) insuliinin antomenetelmästä riippumatta.2

Reaaliaikainen jatkuva glukoosinseuranta tukee parempaa diabeteksen hallintaa sekä saavutettavalla että kestävällä tavalla. Olivatpa potilaasi sitten syömässä, pitämässä esitystä tai menossa nukkumaan, he voivat olla varmempia päivittäisistä, koko loppuelämäänsä vaikuttavista diabeteksen hoitopäätöksistään.

2.1 paikka 7

Maksimoi henkilökohtaiset tapaamiset ja etäkäynnit

3.2_2-Clarity-hero_625x230.jpg

Optimoidun tiedonjako- ja raportointiohjelmiston, kuten Dexcom CLARITYn, avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää ja tarkastella jatkuvan glukoosinseurannan raportteja, jotka näyttävät kaavoja, trendejä ja erityisiä tietoja jokaisen potilaan kohdalla. 

Lue lisää Dexcom CLARITYstä ja potilaiden jatkuvien glukoosinseurantatietojen sisällyttämisestä klinikkatyöhön niin henkilökohtaisilla kuin virtuaalisillakin potilaskäynneillä.  


*Jos Dexcom G6 glukoosihälytykset ja -lukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia, käytä diabeteksen hoitopäätösten tekemisessä verenglukoosimittaria. 

†Katso luettelo yhteensopivista älylaitteista osoitteesta dexcom.com/compatibility. 

‡Tämä ennakoiva hälytys voidaan laukaista uhkaavan hypoglykemian kohdalla (glukoosin arvioidaan olevan 3,1 mmol/l tai sitä alhaisempi seuraavien 20 minuutin kuluessa). 

§ Rekisteröidy Dexcom CLARITY -järjestelmään osoitteessa clarity.dexcom.com/professional/registration. 

|| Internet-yhteys tarvitaan, jotta potilaat voivat lähettää glukoositietojaan Dexcom CLARITY -järjestelmään yhteensopivan älylaitteen kautta: dexcom.com/compatibility 

¶ Terveydenhuollon ammattilaiset voivat katsoa potilaan glukoositietoja vain, jos potilas valitsee tietojen jakamisen heille Dexcom CLARITYn kautta. 

1 Puhr S, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.  

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2019;43(1):37-43. 

3 Beck, RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

4 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132. 

5 Polonsky WH, et al. Diabetes Care 2017 ;40(6): 736-741. 

6 Olafsdottir AF, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(4):274-284