Todistettuja tuloksia

Laajan kliinisen näytön perusteella Dexcomin jatkuvat glukoosinseurantajärjestelmät (CGM) ovat tehokkaita insuliinia käyttävillä potilailla, joilla on tyypin 1 diabetes. Dexcomin jatkuva glukoosinseuranta voi auttaa potilaita saavuttamaan HbA1c- ja aika tavoitealueella (TIR) -tavoitteensa ja toistoa, pois tämä kestävän glykeemisen kontrollin.1,2,4 

Left Column Title

HbA1c laski 1,0 % potilailla, joilla on T1D*,1

Dexcomin jatkuvan glukoosinseurantajärjestelmän käyttäjillä, joilla oli insuliinin monipistoshoito (MDI), AIC laski noin 1 %:lla 24 viikon säännöllisen käytön jälkeen lähtötilanteeseen verrattuna. Tämän lisäksi 52 %:lla tutkimukseen osallistuneista AIC laski ≥ 1 %:lla.1 

paikka 1

paikka 1

Right Column Title

Pidempi aika tavoitealueella

Uusimmassa kliinisessä tutkimuksessa reaaliaikainen jatkuva glukoosinseuranta auttoi potilaita olemaan kauemmin aikaa tavoitealueella (TIR) keskimäärin lähes viidellä tunnilla päivässä insuliinin antomenetelmästä riippumatta. 

Left Column Title

Hypoglykemian väheneminen

Hypoglykemia aiheuttaa huomattavia riskejä potilaiden terveydelle ja turvallisuudelle. Dexcomin jatkuva glukoosinseuranta voi laskea A1C:tä, mutta lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että se voi myös lyhentää hypoglykemian kestoa.1,4-8 

severe-hypoglycemia

paikka 1

Right Column Title

Potilaiden HbA1c laski pysyvästi toinen sana tai kumpikin pois jatkuvan glukoosinseurannan käytön aikana 

Kolmivuotinen reaaliaikainen kliininen koe, joka on pisin jatkuvan glukoosinseurannan tulostutkimus tähän mennessä, toistaa pois tämä jatkuvien glukoosinseurantajärjestelmien (rt-CGM), kuten Dexcom G6:n, kliinistä vaikutusta. 

Tutkimukseen osallistuneilla, joilla on T1D ja jotka käyttivät reaaliaikaista jatkuvaa glukoosinseurantaa, oli merkittävästi alemmat A1C-tasot, pidemmät ajat tavoitealueella (3,9–10,0 mmol/l) ja lyhyemmät ajat tavoitealueen alapuolella (< 3,9 mmol/l) insuliinin antomenetelmästä riippumatta.2 

Left Column Title

Parantunut elämänlaatu

Potilaat, jotka vaihtoivat Dexcomin jatkuvaan glukoosinseurantaan, kertoivat kohentuneesta kokonaishyvinvoinnista ja elämänlaadusta verrattuna lähtötilanteeseen sekä tavanomaiseen hoitoon.

Elämänlaatu

*Tutkimuksessa käytettiin Dexcom G4® PLATINUMin jatkuvaa glukoosinseurantajärjestelmää (CGM), jossa on sama ohjelmisto kuin Dexcom G5® Mobilen jatkuvassa glukoosinseurantajärjestelmässä. 

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M, et al. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L, et al. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T, et al. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M, et al. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M, et al. Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.